Members

AFTER EXAM! Nuttawat Chotsirithanikkul

หลังจากการสอบเลื่อนขั้นเป็น Private Pilot ของน้อง Nuttawat Chotsirithanikkul เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ที่ผ่านมา เรามาอ่านบทสัมภาษณ์หลังการสอบกันดีกว่าครับ รบกวนช่วยแนะนำตัวสักเล็กน้อยครับ นายณัฐวัฒน์ โชตสิริธนิกกุล ชื่อเล่น สรรค์ อายุ 20 ปี กำลังศึกษาที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ชั้นปีที่ 3 คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ ครับ ก่อนสอบมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างครับ ก่อนการสอบ ผมได้เตรียมตัวด้วยการอ่านเอกสารของของ IVAO เพื่อให้เข้าใจเช่น Basic VFR, Pattern แล้วก็อ่าน PP Read more…

By Kanin Pornsinsiriruk, ago